Een goede leraar is altijd in ontwikkeling.

Op het moment dat je je professioneel handelen in beeld krijgt, kun je zien waar je punten van verbetering ziet en wilt doorvoeren. Door de beelden te analyseren en te focussen op de positieve momenten en die uit te bouwen, versterk je je professionaliteit en krijg je meer voldoening uit je werk. Zo geef je waarde aan je leraarschap.

Je voelt dat het tijd is om een stap te maken in je professionele ontwikkeling.

Herken je dat gevoel dat je meer uit je leraar zijn kan halen dan je nu doet? Dat je voelt dat je een bepaalde les anders had willen doen? Dat je uitleg of instructie niet altijd even efficiënt is? Dat je niet altijd reageert zoals je zou willen reageren? Dat je na een dagdeel merkt dat je al best moe bent? Dat je nog beter wilt differentiëren?

 • wanneer je de kinderen dingen hoort vragen die je daarnet nog uit had gelegd
 • als je instructie te lang duurt waardoor de kinderen afhaken
 • als je kinderen zich niet gehoord voelen omdat ze klagen en mopperen
 • als jij het gevoel hebt dat je niet duidelijk genoeg overkomt
 • dat je een race tegen de klok levert om je lesstof af te krijgen
 • er onrust is in de groep en je niet goed weet waar die vandaan komt of hoe je die kunt omkeren.
 • als jij geïrriteerd raakt  terwijl je je had voorgenomen geduldig te reageren op vragen
 • dat de leswisselingen onrustig zijn en/of te veel tijd in beslag nemen
 • wanneer je voelt dat de differentiatie die je aan hebt gebracht toch niet gedifferentieerd genoeg is
 • wanneer je merkt dat uitgestelde aandacht nog een punt is waar de kinderen een slag in kunnen maken.
 • als samen werken en coöperatieve werkvormen toepassen nog een brug te ver is voor veel kinderen
 • wanneer jij heel hard hebt gewerkt, maar de kinderen vrij weinig te doen hebben gehad.

Als sommige of  meerdere van deze punten van toepassing zijn op jouw situatie, dan is het tijd voor verandering!

Je krijgt de hulp die je nodig hebt om jou als leerkracht weer in je kracht te zetten zodat je als leerkracht van de groep weer de leiding binnen de klas neemt en krijgt.  Je kan dan weer volop genieten van je baan want je pakt de zaken die je dwars zitten en die niet lekker lopen goed aan zorgt voor een gedragsverandering bij jezelf en de kinderen in de groep. Zo ontstaat er rust en is er meer ruimte om te genieten van het vak dat jou op het lijf is geschreven!

Het doel:

 • Je wilt meer rust ervaren tijdens het les geven.
 • Je hebt meer oog voor de individuele behoefte van elk kind.
 • Je hebt goed voor ogen hoe je voor jezelf wilt  zorgen.
 • Je weet waar je grenzen liggen en geeft die goed aan.
 • Je bent didactisch en pedagogisch sterk en overtuigend.
 • Je staat met plezier en krachtiger voor de klas.
 • Je klas straalt evenwichtigheid, rust en focus uit.
 • Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.

Het algemene doel is een gedragsverandering teweeg brengen in je professioneel handelen, zodat de interactie tussen jou en de kinderen in je groep verbetert. Daarnaast is het doel om je didactisch handelen op een hoger plan te tillen, zodat de kinderen zich meer op hun gemak voelen. Ze zijn dan nog beter in staat zijn om tot effectief leren te komen. Dit alles zal tot gevolg hebben dat jij met meer voldoening voor de klas staat, er meer rust in jouzelf is en dat je beter in je vel zit als je voor de klas staat.

Hoe gaat het in zijn werk?

De eerste kennismaking is gedurende een intakegesprek met de leerkracht. Tijdens de intake formuleert de leerkracht een ontwikkelvraag.  Het doel is het formuleren van een korte vraag, die concreet , duidelijk en positief geformuleerd is. De keer daarna start het video-traject. Na ieder moment van filmen, analyseer ik  thuis de beelden. De volgende bijeenkomst bekijken we de geanalyseerde beelden samen. De focus ligt hierbij op de momenten dat het goed gaat en het gewenste gedrag en contact zich voordoet. In de daarop volgende 2 tot 4 weken ga je proberen deze positieve momenten zoveel mogelijk terug te laten komen. De keer daarna kom ik weer langs om te filmen. De focus ligt ook nu op het vastleggen van de momenten dat het goed gaat. De ervaring leert dat die momenten er  steeds frequenter en langer zullen zijn, tot je op enig moment de cirkel van ongewenst handelen volledig hebt omgevormd naar gewenst handelen.

Waarom?

Jezelf mogen observeren en door herhaling vaker te kunnen uitproberen wat jouw gedrag voor effect heeft op de kinderen in je klas, is een aangename, leerzame en veilige manier om vanuit jezelf je leraarschap positief te ontwikkelen. Dat is dan ook de kracht van de Videospiegel; leer naar jezelf te kijken, zie waar je kracht zit en breid die kracht uit. Wat we als mens verkeerd doen, dat weten we al lang, dus daar gaat we niet op focussen! Er wordt gekeken naar de momenten dat je het goed doet en die momenten ga je verder uitbouwen! Je wordt zo bewust bekwaam.

Waar?

Het filmen zal gebeuren in de klas tijdens de les waar zich de vraag voor doet. Dit zorgt voor een zo representatief en eerlijk mogelijk beeld. Het belangrijkste is dat jij en de kinderen zich veilig voelen in de vertrouwde omgeving. Dit geeft het meest reële beeld van de situatie. Ik film ongeveer een half uur tot maximaal driekwartier.

Duur:

De duur van het SVIB-traject is verschillend. Dit hangt af van de ontwikkelvraag en intensiteit van de ontwikkelvraag. Vaak treed er na de eerste keer de beelden te bekijken en binnen een week of twee weken tot een maand al een duidelijke verandering op in de situatie. Er zijn 3 tot 5 filmmomenten nodig. Deze momenten worden verspreid over een periode van enkele maanden tot maximaal een half jaar.

Na ieder filmmoment plannen we een moment in om de beelden na te bespreken. Het traject zal ongeveer 15 uur in beslag nemen.

Voor wie:

 • Startende leerkrachten.
 • Leerkrachten die op zoek zijn naar uitdaging en voldoening.
 • Leerkrachten die meer rust willen creëren in zichzelf en in de groep.
 • Leerkrachten die op zoek zijn naar een nieuwe dynamiek in hun lesgeven.
 • Leerkrachten die hun professioneel handelen naar een hoger plan willen tillen.
 • Leerkrachten die alles eruit willen halen wat ze in zich hebben.
 • Leerkrachten die op professioneel gebied uitgedaagd willen worden.

Is jouw interesse gewekt?
Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Copyright 2023 — Bastiaan Baeten Coaching