Wanneer je niet tevreden bent over een sessie of traject en je een klacht hebt, dan is het fijn dat je je tot mij wendt. We proberen er dan samen uit te komen in een telefonisch of face to face gesprek, uiteraard vrij van kosten.

Heeft dat gesprek voor jou niet het gewenste resultaat,  dan kun je je met jouw klacht en onvrede over de gang van zaken wenden tot de NOBCO, waar ik bij ben aangesloten. Klik hier voor de link.

De NOBCO hanteert de Internationale Ethische Code. Deze ethische code is afgestemd op en voldoet aan de eisen van de “Professional Charter for Coaching and Mentoring“. Dit volgens Europese wetgeving opgestelde Charter is geregistreerd in de database van de Europese Unie met initiatieven voor zelfregulering in Europa.

Voor meer info over de Internationale Ethische Code klik hier.

Goed om ook te weten:

  • alle bij de NOBCO aangesloten coaches bij hun aansluiting hebben verklaard te zullen “werken volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO (EGC) en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden” 
  • door de aansluiting van de NOBCO bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) alle bij de NOBCO aangesloten coaches tevens individueel lid zijn van de EMCC 
  • de EMCC en de Association for Coaching (AC) in februari 2016 gezamenlijk een nieuwe ethische code voor coaches en mentoren in het leven hebben geroepen: de “Global Code of Ethics for Coaches & Mentors” en dat alle leden van EMCC en AC vanwege hun lidmaatschap geacht worden deze nieuwe ethische code te volgen.

Is jouw interesse gewekt?
Wil je weten wat ik voor je kan betekenen?

Copyright 2023 — Bastiaan Baeten Coaching