Single Blog

Anderhalve meter ruimte.

Ongepast en in mijn optiek op de lange termijn zelfs schadelijk; de termen ‘1.5 meter afstand maatschappij’, ‘social distancing’ en andere, zeer goed bedoelde, op afstand gerichte adviezen.

Het gebruik van het woord ‘afstand’ in de samenleving zoals de hele Corona-tijd is gebruikt doet iets op een mentaal en emotioneel niveau.

Kinderen en volwassene raken her-geprogrammeerd op een verkeerde wijze. Deze formulering creëert onnodig angst en wakkert wantrouwen aan. 

Want los van de gevolgen als je het virus oploopt is er vooral de druk die alleen al deze woorden oproepen ook als je het virus niet bij je draagt.

Een mens wil van nature nabijheid en contact. Door in contact steeds te hameren op afstand, het woord afstand te pas en te onpas gebruiken als we met elkaar in contact zijn met familie, op de werkvloer en in de supermarkt is schadelijk.

Het brein associeert na enige tijd de toenadering van een ander persoon enkel nog als gevaarlijk, ongewenst en bedreigend. Op een neurolinguistisch niveau drillen we ons brein op een negatieve manier in contact met anderen. We implementeren angst in ons hoofd, wat niets meer te maken heeft met voorzichtig zijn, maar onze gezonde gevoelens van ‘bang omzet in angst.

Logisch dat de RIVM-regels steeds minder goed worden opgevolgd, want de mens wil van nature nabijheid en kan slecht beperkte tijd de hele tijd afstand in acht nemen.

Het is een tegennatuurlijke beweging op de behoefte die mensen altijd hebben; nabijheid, aanraken en aangeraakt worden. 

Mensen snauwen het elkaar toe in de supermarkt en op straat als ze voelen dat de ander iets te dichtbij komt. De angst is buitenproportioneel groot geworden mede, of moet ik zeggen vooral door het gebruik van de term anderhalf meter afstand. Begrijpelijk, maar wat zou er gebeuren als je het linguïstisch anders zou brengen?

Ik heb graag wat ruimte, lukt dat? Kun je me de ruimte geven? Denk aan de ruimte ajb. Geef elkaar de ruimte. Neem je ruimte!

In het gebruik van deze teksten zit al veel meer nabijheid en eerbied voor de ander dan het gebruik van de zin: Afstand alsjeblieft, hou je afstand in de gaten, hou afstand van elkaar, Afstand!

Het brein heeft wat rust nodig in deze fase; een geruststelling die het lichaam en de menselijke behoefte uiteindelijk goed zal doen.

We kunnen elkaar minder fysiek toenaderingen in deze tijd.Dat is een feit. dat we voorzichtig moeten zijn met toenaderingen en fysiek contact leggen is ook een feit. Maar geef elkaar de ruimte in plaats van elkaar weg te duwen en afstand te creëren. Laten we proberen elkaar met de woorden die we gebruiken op een liefdevolle en respectvolle manier aan te raken.

Hoe doe jij dit? Ben je van de afstand of ben je meer van de ruimte? Wat maakt het in je los als mensen te dichtbij komen? Wat doet het met je als je op afstand gehouden wordt? Hoe is het om de ruimte te geven en te krijgen?

Comments (0)

Copyright 2023 — Bastiaan Baeten Coaching